IELTS instagram lives sessions at Safir IELTS

سفیر آیلتس از بهمن تا اسفند 99 اقدام به برگزاری لایو های آموزشی با هدف آموزش مهارت های آیلتس به صورت رایگان در صفحه اینستاگرام https://www.instagram.com/safir.ielts نموده است. این لایو ها هر پنج شنبه در ساعت های 10، 12، 15 و 17 برگزار می شوند و در هر یک از آنها نکاتی درباره مهارت ها آموزش داده می شوند. برنامه های این لایو ها در پایین صفحه می توانید مشاهده کنید.

برنامه زمان بندی لایو های سفیر آیلتس در اینستاگرام بهمن 99