کتاب Cambridge IELTS 16 که چند ماه پیش منتشر شد را همان اکنون از سایت سفیر آیلتس دانلود نمایید. این کتاب شامل 4 آزمون استاندارد جدید است که برای اولین بار منتشر می شوند. از آنجا که این آزمون ها خیلی جدید هستند با آزمون های آیلتسی که در حال برگزاری هستند خیلی شبیه هستند و در صورتی که دانشجویان بخواهند با آخرین نحوه طراحی سوال آشنا شوند می توانند از این سوال ها استفاده کنند.

برای استفاده از این آزمون می توان آن را پرینت گرفت و سوال ها را حل نمایید. ولی به این نکته توجه کنید از آنجایی که این سوال ها محدود هستند حتماً وقتی که آماده هستید از آنها استفاده نمایید.

نمونه این کتاب پیشتر در سایت های دیگر منتشر شده بود و حالا می توانید کتاب کامل را به همراه بخش شنیداری دانلود نمایید.

کتاب

بخش شنیداری