افزایش چشمگیر هزینه آزمون آیلتس

به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون آیلتس می رساند بر طبق اخبار اعلام شده آزمون آیلتس با افزایش چشم گیری روبه رو شده است. بر اساس این خبر، سازمان سنجش در بخشنامه ای به شماره 49953 مورخ 99/8/5 به عنوان ناظر برگزاری آزمون آیلتس در ایران این افزایش قیمت را مراکز برگزاری آزمون ابلاغ کرده است.
با توجه به علی الحساب بودن مبلغ آزمون، داوطلبان که تاریخ آزمون آنها پس از 5 آبان باشد می بایست ما به التفاوت این مبلغ را پرداخت کنند و مبلغ آزمون را تسویه کنند در غیر این صورت امکان شرکت در آزمون را نخواهند دشت. این در حالی است که هزینه آزمون پیشتر در تاریخ 15 مرداد نیز هزینه آزمون افزایش یافته بود. مجموع این دو افزایش آزمون آیلتس را امسال به مبلغ ۶,۱۵۱,۰۴۰ تومان رسانده است و می توان گفت هزینه آزمون با افزایش 100 درصدی رو به رو شده است. دانشجویان برای ثبت نام می توانند به یکی از مراکز آیلتس مراجعه کنند.

توصیه برای داوطلبان

داوطلبان آزمون برای آمادگی بهتر در آزمون و برای اینکه مجبور نشوند چند بار در آزمون شرکت کنند می توانند چند کار مهم را انجام بدهند. اولین و مهمترین کار این است که تا وقتی که برای آزمون اصلی آماده نشده اند در این آزمون شرکت نکنند. داوطلبان می توانند از آزمون های آزمایشی استفاده کنند. این آزمون ها همانند آزمون اصلی برگزار می شوند علاوه بر کمک به آشنایی با جو آزمون و قوانین آن به داوطلبان نمره ای که می توانند در آزمون به دست بیاورند را هم نشان می دهد.