مهمترین چیزی که در بخش listening آیلتس باید مورد توجه قرار بگیرد چیست؟

استاد بهنام صادقی