مثبت اندیشی در آزمون آیلتس تاثیر دارد؟

استاد خرم بالایی