در آزمون IELTS اگر writing تون با موضوع مرتبط نباشه تو کدوم معیار نمره از دست میدی؟

استاد ورئی