کتاب های Cambridge IELTS

آزمون های کمبریج بهترین تمرین برای آزمون آیلتس هستن به خاطر اینکه این آزمون ها، آزمون هایی هستند که در سال های گذشته مورد استفاده قرار گرفتند. این سری از کتاب ها به دانشجویان امکان آشنایی با آزمون آیلتس و تمرین تکنیک ها را با استفاده از آزمون های اصلی می دهد. هر کتاب شامل 4 آزمون کامل است. در کتاب های 1-10 علاوه بر این چهار آزمون، 2 آزمون دیگر مربوط به آزمون general قرار دارد. در کتاب های 11 به بعد کتاب آزمون های جنرال در کتابی تفکیک شده قرار دارند. این کتاب هار را می توانید اینجا دانلود کنید.

سفارش کتاب و ارسال رایگان در تهران