مرور منتقدانه ای بر آزمون نوشتاری آیلتس

آگوست 19th, 2020|

مرور منتقدانه ای بر آزمون نوشتاری آیلتس از آنجائی که آزمونهائی نظیر تافل و آیلتس، آزمونهای بین المللی هستند که نقش تعیین گننده و سرنوشت سازی در زندگی انسانها دارند، باید دید این آزمونها، استانداردهای لازم را در ایجاد، برگزاری، و تفسیر دارند یا خیر و هریک از بخشهای آزمون را که به ارزیابی یکی از مهارتها می پردازد، مورد بررسی قرار داد. در مورد مهارتهای خواندن، شنیدن، [...]

بسط موضوع در آزمون اسپیکینگ آیلتس

آگوست 12th, 2020|

بسط موضوع در آزمون اسپیکینگ آیلتس در این مقاله مبحث بسط موضوع را در آزمون اسپیکینگ آیلتس مورد بررسی قرار می دهیم.برای اینکار یک روش بررسی تحت عنوان تحلیل مکالمه (CA) را مورد استفاده قرار خواهیم داد . همانطور که میدانید در آزمون گفتاری آیلتس شرکت کنندگان در آزمون  گفتاری به مدت یازده الی چهارده دقیقه شرکت می کنند که در آن یک نفر به عنوان آزمون گیرنده [...]

بررسی تاثیر اضطراب بر عملکرد دانشجویان ایرانی در آزمون خواندن

آگوست 12th, 2020|

Investigating Reading Anxiety and Performance on Reading Proficiency: A Case of Iranian EFL Learners بررسی تاثیر اضطراب بر عملکرد دانشجویان ایرانی در آزمون خواندن (Anxiety)اضطراب به عنوان یکی از عوامل (affective factors) احساسی تاثیر بسزائی در کیفیت یادگیری زبان دوم یا زبان خارجی دارد و می تواند به شکل تنش، نگرانی،و اضطراب متجلی شود و تحقیقات زیادی، مهارت گفتاری را به عنوان مهارتی معرفی کرده اند که بیشترین [...]

2020-11-23T18:53:24+03:30