سه روز در هفته

یک روز در هفته

برنامه کلاس های یک روز در هفته سفیر آیلتس در سال 1400

تعطیلات در ترم

برنامه آزمون ماک، کارگاهای Uni-Skills و  تصحیح حضوری

برنامه آزمون های ماک در سال 1400

برنامه ورک شاپ های رایگان در سال 1400

برنامه کارگاه های رایگان آیلتس حضوری در سال 1400

برنامه وبینارهای رایگان در سال 1400

برنامه وبینار های رایگان دانشجویان آیلتس آنلاین