تعیین سطح کلاس های آنلاین

افراد سوابق تحصیلی متفاوتی دارند. بعضی ها بیشتر و بعضی دیگر کمتر با زبان سرکار داشتند. قرار دادن افراد با توانایی ها مختلف در یک کلاس بر خلاف اصول آموزش است. از این رو نیاز است تا پیش از شروع تحصیل در سفیر سطح متقاضی سنجیده شود تا در سطح متناسب با خود قرار گیرد.
تعیین سطح به شکل های گوناگونی وجود دارد که تعیین سطح شفاهی به خاطر تعاملی که بین تعیین سطح کننده و متقاضی وجود دارد به دانشجو کمک می کند تا توانایی خود را به بهترین شکل ارایه دهد.
با توجه به شرایط کنونی جامعه و لزوم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی تعیین سطح سفیر شکل تعاملی خود را حفظ کرده ولی به صورت آنلاین و از طریق نرم افزار Adobe Connect برگزار می شود.
در این تعیین سطح که به صورت زنده است، فرد با مراجعه به لینک ارسالی به صورت مهمان وارد کلاس شده و با کارشناس تعیین سطح گفتگو می کند. در پایان آزمون، کارشناس تعیین سطح بازخوردی با توجه به آزمون انجام شده و مشاروه تحصیلی ارایه می دهد.
یکی دیگر از مزایای این نوع تعیین سطح آشنایی با محیط کلاسی و نرم افزار آن است به طوری که پس از تعیین سطح، شخص آماده شرکت در کلاس است.

مراحل تعیین سطح

برای رزرو وقت تعیین سطح با کلیک رو دکمه زیر به سایت ناتوس راهنمایی می شوید.

تعیین سطح